Nodig een T3-trainer uit bij jou op school!

Organiseer een T3-training op school en ontdek hoe je grafische technologie breed inzet in wiskunde en bèta. Tijdens de training delen onze T3-docenten hoe zij technologie gebruiken in de klas. En hoe zij leerlingen motiveren om abstracte wiskundige en wetenschappelijke concepten te bestuderen, creatief problemen op te lossen en projecten uit te voeren.

Digitale geletterdheid in wiskunde- & bèta-curricula leidt vaak tot begrippen als computational thinking en physical computing. Daarom bieden we hieronder twee trainingen aan. Hierbij maak je kennis met deze begrippen, ontdek je wat dit betekent voor jouw lessen en hoe je dit eenvoudig invoert in de klas; door gebruik te maken van grafische technologie.

Iedere training bestaat uit 3 delen en ieder deel neemt een halve dag in beslag. Zo stel je zelf een trainingspakket samen.
 

Computational thinking in de wiskundeles
Programmeren in Python

Deel 1- Python Basics
Aan de hand van wiskundige voorbeelden maak je kennis met de Python-programmeeromgeving en de structuur van een Python-programma. De meest gebruikte variabele-types komen aan bod, samen met I/O-opdrachten, voorwaardelijke uitdrukkingen, lussen, functies en de basismodules Math en Random.

Deel 2 - Python Modules
In dit trainingsonderdeel breiden we de Python-basiskennis en -vaardigheden uit met de modules:

 • Turtle Graphics en BBC micro:bit, 
 • TI System, TI PlotLib, TI Draw en TI Image.
    

Het uitbreiden van de Python-commando's met deze modules, maakt het mogelijk om:

 • Data te visualiseren en deze te onderzoeken op verbanden en modellen.
 • Data uit te wisselen tussen Python en de wiskundige apps en functionaliteit.
 • Geometrische figuren te tekenen en patronen te genereren.
 • Digitale beelden te manipuleren.
 • BBC micro:bit aan te sturen en te lezen.
   

Deel 3 - Projecten
In overleg met de T3-trainer gaan we aan de slag met grotere programmeeropdrachten die gebruik maken van de technieken behandeld in deel 1 en deel 2.

Physical computing in wiskunde & bèta
Python-programmeren met een BBC micro:bit en een TI-Innovator Hub

Deel 1 - MCU basics
We introduceren het programmeren van de microcontrollers BBC micro:bit en TI-Innovator Hub (TI LaunchPad board). De systematische opbouw van dit onderdeel toont hoe je een BBC micro:bit gebruikt om je leerlingen te motiveren om te leren programmeren, stap voor stap algoritmes op te bouwen en deze te vertalen naar Python. Het volgende komt aan bod:

 • Het aansturen en lezen van ingebouwde en externe sensoren.
 • Het draadloos communiceren tussen BBC micro:bits.
 • Het programmeren van NeoPixels.
   

Deel 2 - Connectie met wiskunde & bèta
We combineren het programmeren van een microcontroller met het bouwen van elektrische schakelingen en systemen om:

 • Wetenschappelijke concepten als licht, geluid en warmte te onderzoeken en wiskundige modellen op te stellen.
 • (Kans)experimenten te simuleren en visualiseren.
 • Robotauto's aan te sturen om zo wiskundige patronen te tekenen en begrippen als snelheid te bestuderen.
   

Deel 3 - Projecten
In overleg met de T3-trainer gaan we aan de slag met grotere programmeeropdrachten die gebruik maken van de technieken behandeld in deel 1 en deel 2.

Uiteraard bieden wij ook T3-trainingen op maat!
Neem nu contact op. Dan bespreken we wat voor training we je kunnen aanbieden om jou en je collega’s zo snel mogelijk op weg te helpen met het gebruik van technologie in de klas. Want met technologie als instrument geef je innovatief les en laat je leerlingen actiever leren en onderzoeken.

Praktische informatie

 • Waar
  Bij jou op school!
   
 • Technologie
  TI-Nspire CX II-T en TI-84 Plus Python Edition
   
 • Kosten
  € 475 per 1/2 dag
   
 • T3 Contactpersoon
  Ludovic Wallaart - ludovic@lentele.nl
   
 • Datum en tijdstip
  Op aanvraag bij T3 contactpersoon
   
 • Let op: er kunnen maximaal 15 docenten tegelijk meedoen per sessie