T³ Nederland Content

Content (151) |

Snijpunten TI-84 Plus CE-T

Uitgever: WIL-de Wiskunde

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Wortels

Functies & Grafieken

Vensterinstellingen

Uitgever: WIL-de Wiskunde

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Grafische voorstelling

Functies en Grafieken

Nulpunten TI-84 Plus CE-T

Uitgever: WIL-de Wiskunde

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Wortels

Functies en Grafieken

Raaklijn TI-84 Plus CE-T

Uitgever: WIL-de Wiskunde

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Raaklijn

Functies en Grafieken

Breuken TI-84 Plus CE-T

Uitgever: WIL-de Wiskunde

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Wiskunde

Algemeen: breuken

Functietabellen raadplegen TI-84 Plus CE-T

Uitgever: WIL-de Wiskunde

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Tabellen

Functies en Grafieken: functietabellen

Gebroken Functie TI-84 Plus CE-T

Uitgever: WIL-de Wiskunde

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Wiskunde

Functies en Grafieken: gebroken functies

Cumulatieve frequentie polygoon TI-84 Plus CE-T

Uitgever: WIL-de Wiskunde

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Binomiale verdeling, Veeltermen, Stochastiek

Kansrekenen en Statistiek: cumulatieve frequentie polygoon