T³ Europe Resources

Undersöka ändringskvoten

Undersöka ändringskvoten

Texas Instruments Sverige

Onderwerp: Mathematics

Tags Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Geometry, Integral calculus, Trigonometry

Ma 3 | Förändring och Derivatabegrepp

Utifrån en avsvalningskurva från en process i en kemisk processindustri som senare kan modelleras diskuterar vi begreppet ändringskvot i större och mindre intervall.
Vi kommer så småningom fram en ekvation för ändringskvoten. Vi använder TI-Nspires regressionsverktyg. Parallellt gör vi en del symboliska beräkningar på ändringskvoten och ser då betydelsen av värdet på parametern h.

Publisher specific license