T³ Nederland Content

Content(24)|

Inter- en extrapoleren

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Lösa linjära ekvationer med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Video | Grafer med TI-Nspire

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Graphing, Linear

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Ekvationer i balans

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Att upptäcka parabeln

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Brinntid hos ett stearinljus

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Andragradsfunktioner del 3

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Andragradsfunktioner del 4

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Räta linjens ekvation

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Kvadrater

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Hur fungerar en parabol

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Modelling, Curriculum, Geometry, Linear, Parabola, Quadratic function

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Linear, Quadratic

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

M4 - Mechanische Schwingungen mit Spiralfedern (OS 3.0)

Auteur: T³ Deutschland

Onderwerp:  Physics

Tags: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Für Schwingungsexperimente ist der Ultraschallbewegungssensor CBR 2TM sehr gut geeignet, denn er erlaubt es, den zeitlichen Verlauf einer periodischen Bewegung aufzuzeichnen.

Connecting Algebra, Geometry and Graphs

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Linear, Quadratic, 2D shapes, Letters and symbols

Move from words to symbols, to geometric representations, to plotted points and finally to graphs.

Matchsticks

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Linear, Patterns

Recording matchstick patterns leads to linear functions. (Contains video tutorial)

Straight-line Graphs

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Linear, Patterns, Functions

Introducing the connection between linear equations and straight-line graphs

Dynagraphs

Auteur: Andy Kemp

Tags: Quadratic, Functions, Exponential, Linear

Explore functions in a novel environment - moving points on two parallel lines.

Patterns to Graphs

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Linear, Patterns, Functions

Experience the connection between a number pattern and its graph