T³ Nederland Content

Content(28)|

Bepaal formule rechte lijn

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Statistics, Programming, Data

Bepaal de formule van een lineair verband

Wortel vereenvoudigen

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Series, Programming, Graphing, Data, Statistics

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Dotplot & Trendlijn TI-84 Plus CE-T

Uitgever: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Acceleration, Data, Linear regression

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek

Sammanställa data

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Valresultat riksdagen 2014

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Födelsedagsparadoxen

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Probability experiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Världsrekordlopp 100 m

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Grundläggande statistik kurs 1

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Programmieren mit TI-Nspire™ CAS

Auteur: bk-teachware

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics

Tags: Regression, Statistics, Programming, Data, Decimals

Das Buch gibt viele Beispiele und wertvolle Tipps für das Editieren und Testen von Programmen. Viele Beispiele von der Finanzmathematik über das Chaos, die Trigonometrie bis zur Regression.

Shoe Sizes with Box Plots

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Data, Box plots, Time series

Introducing boxplots and using them to compare very large data sets.

Exploring our Solar System

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Data, STEM, Physics

Detailed data for the properties of the planets with 10 pages of questions.

GB Olympic Medals

Auteur: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Data, Sport

UPDATED. How many Olympic medals will Team GB win in Rio 2016?