T³ Nederland Content

Content (40) |

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags:  Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Stegen och lådan

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Functions, Geometry, Graphs, Probability, Statistics

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

TI-Nspire CAS in Engineering Mathematics: Highest Temperature in a Disk

Auteur: T³ Europe, Michel Beaudin

Onderwerp:  STEM

Tags:  Calculus, Derivative

Find the maximum of a two variable continuous function. Using Lagrage multipliers and parametric equations. Connecting single and multivariable calculus.

Insektsvandring

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Circles, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Geometry

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Arean av en viss rektangel

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Vika en A4

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Area, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Triangle

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Undersökning av den symmetriska differenskvoten

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Computer Algebra, Derivative, Derive, Exercise

Ma 3 - Förändring och derivatabegreppet - Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel.