T³ Nederland Content

Content (63) |

TI-Nspire CX CAS Technologie

Auteur: T³ Vlaanderen

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Algebra, Calculus, Statistics

Concreet toegepast a.h.v. concrete voorbeelden uit de Algebra, Analyse en Statistiek

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Kasta tärningar med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags:  Coding, Curriculum, Exam, Probability, Programming, Statistics, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Statistik - Eine Einführung

Uitgever: Pythagoras Lehrmittel

Auteur: Beat Eicke

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Statistics

Die Grundlagen leicht verständlich – mit einem Kapitel über Meinungsumfragen

Kansverdelingen - Deel 3

Auteur: Guido Herweyers

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Statistics

Kansverdelingen beter begrijpen met Simulaties
Ontdek kansverdelingen met simulaties, kansen benaderen door relatieve frequenties en vergelijken met de exacte kansen.

Kansverdelingen - Deel 2

Auteur: Guido Herweyers

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Statistics

Kansverdelingen beter begrijpen met Simulaties
Ontdek kansverdelingen met simulaties, kansen benaderen door relatieve frequenties en vergelijken met de exacte kansen.

Kansverdelingen - Deel 1

Auteur: Guido Herweyers

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Statistics

Kansverdelingen beter begrijpen met Simulaties
Ontdek kansverdelingen met simulaties, kansen benaderen door relatieve frequenties en vergelijken met de exacte kansen.

Valresultat Riksdagen 2018

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Modelling, Curriculum, Probability, Exercise, Probability experiment, Statistics, Simulation

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om resultatet från riksdagsvalet 2018.

TI-84 ile Programlama

Auteur: Yunus Emre Doğan

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Statistics, Algebra, Factorising, Parabola, Powers and roots, Programming, Quadratic function, Roots

Bu bölümde TI-84 içinde kullanıma hazır halde bulunan TI-BASIC programlama dili ile ikinci dereceden denklemlerin köklerini inceleyen bir program yazdık.

Normal Dağılım ve Olasılık Hesapları

Auteur: Yunus Emre Doğan

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Statistics, Probability

Bu videoda TI-84 Plus CE-T üzerinde bulunan olasılık dağılım fonksiyonları ve çizim komutlarını kullanarak normal dağılım eğrisi üzerinde çalıştık.

Statistiek weergeven TI-84 Plus CE-T

Uitgever: WIL-de Wiskunde

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Chaos, Dynamic Systems, Growth, Statistics

Kansrekenen en Statistiek: statistiek weergeven

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags:  Curriculum, Diagram, Probability experiment, Statistics

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.