T³ Nederland Content

Content (29) |

Att upptäcka parabeln

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Insektsvandring

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circles, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Geometry

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Arean av en viss rektangel

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Andragradsekvationer på djupet

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Iteration, Algebra, Series, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Problem Solving, Quadratic

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Österreichischer Lehrplan mit Technologiebegleitung

Auteur: Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Computer Algebra, Differential equations, Exercise, Geometry, Problem Solving

Ein großes Anliegen von T3 Österreich ist die Bereitstellung von Materialien, die für den einzel-nen Lehrer im Alltag gut nutzbar sind.

Tangent till en kurva

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 3: Derivator och integraler -En tangent dras till den del av funktionen y = 1/x som ligger i första kvadranten. Tangenten och axlarna bildar en triangel. Vad kan du säga om arean av denn...

Ringa in en cirkel

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circle, Computer Algebra, Tangent

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Undersökning av den symmetriska differenskvoten

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Derivative, Derive, Exercise

Ma 3 - Förändring och derivatabegreppet - Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel.

Rektangel under andragradskurva

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Derivative, Derive, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Här studeras förändringar hos rektangelarean för en rektangel inskriven under en andragradskurva.

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Data collection, Equations, Exercise

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Iterationen

Auteur: Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Iteration, Algebra, Series, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Problem Solving, Quadratic

Im vorliegenden Artikel wird zuerst die Grundidee der Fixpunkt-Iteration erläutert und einige Betrachtungen zur Konvergenz angeschlossen.

Tyngdpunkt hos en läskburk

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler (CAS) - Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk