Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Eenheidscirkel en Sinus

Oplossingen van sin(x)=a worden gegeven en zichtbaar in de eenheidscirkel.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Eenheidscirkel en Cosinus

Dit programma geeft de oplossingen op cos(x)=a en laat dat ook grafisch zien in de eenheidscirkel.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Cirkeldiagram plotten

Plot een cirkeldiagram vanuit lijst 1

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Statistiek

Vereenvoudigen getallen en GGD

Vereenvoudig twee of drie getallen in één keer met de GGD

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Algebra, Programmeren

Combinaties en rij van Pascal

Bepaal een of meerdere combinaties en de som daarvan uit de rij van Pascal

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Binomiaal formules, Programmeren

Plot een lijn met vectorvoorstelling

Plot een lijn die als vectorlijn wordt aangeboden.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

ABC-Formule

Een uitgebreide variant van de ABC-formule

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: 2D vormen, Handleiding, Algebra, Programmeren, Analyse

Cosinusregel

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Getal, Functies, Driehoek

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Handleiding, Lineair, Programmeren, Grafische voorstelling

Betrouwbaarheidsinterval bij steekproef

Bepaal een 68% of 95% betrouwbaarheidsinterval.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Sommatie van functiewaarden

Telt de functiewaarden voor je op

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Stelsels van vergelijkingen, Algebra

Afstand in x-y vlak

Bereken de afstand tussen twee punten.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Hoek tussen twee lijnen

Bepaal de hoek tussen twee lijnen

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Afstand tussen twee evenwijdige lijnen

Bepaal de exacte afstand tussen twee evenwijdige lijnen

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Formule bij exponentieel verband

Bepaal de formule bij een exponentieel verband

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Omzetten graden naar Radialen en omgekeerd

Zet hoeken om van Graden naar Radialen en omgekeerd.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Kwadraat afsplitsen

Kwadraat afsplitsen om zo de top en het bereik van een parabool te vinden

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Bepaal formule rechte lijn

Bepaal de formule van een lineair verband

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Ingeschreven cirkel bij een driehoek

Bepaal de vergelijking van een ingeschreven cirkel

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Omgeschreven cirkel bij 3 punten

Geef de vergelijking van de omgeschreven cirkel bij drie punten

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde