Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Normale verdeling en vuistregels

Maak een plot met daarin de vuistregels bij de normale verdeling.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Afstand van punt tot lijn

Bepaal de afstand tussen een punt en een rechte lijn.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Haakjes wegwerken

Het wegwerken van haakjes maar dan door de TI-84 gedaan.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Differentie Quotient

Dit programma laat het Differentiequotiënt zien op meerdere intervallen.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Logaritmische schaalverdelingen

Maak een plot met enkel of dubbel-logaritmische schaalverdeling.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Logaritmen

Opstellen sinuoide via regressie

Bepaal functie van f(x)=a+bsin(c(x-d)) uit data of uit samengestelde functie.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Sinus

Eenheidscirkel en Sinus

Oplossingen van sin(x)=a worden gegeven en zichtbaar in de eenheidscirkel.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Eenheidscirkel en Cosinus

Dit programma geeft de oplossingen op cos(x)=a en laat dat ook grafisch zien in de eenheidscirkel.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Cirkeldiagram plotten

Plot een cirkeldiagram vanuit lijst 1

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Statistiek

Vereenvoudigen getallen en GGD

Vereenvoudig twee of drie getallen in één keer met de GGD

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Algebra, Programmeren

Combinaties en rij van Pascal

Bepaal een of meerdere combinaties en de som daarvan uit de rij van Pascal

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Binomiaal formules, Programmeren

Plot een lijn met vectorvoorstelling

Plot een lijn die als vectorlijn wordt aangeboden.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

ABC-Formule

Een uitgebreide variant van de ABC-formule

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: 2D vormen, Handleiding, Algebra, Programmeren, Analyse

Cosinusregel

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Getal, Functies, Driehoek

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Handleiding, Lineair, Programmeren, Grafische voorstelling

Betrouwbaarheidsinterval bij steekproef

Bepaal een 68% of 95% betrouwbaarheidsinterval.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Sommatie van functiewaarden

Telt de functiewaarden voor je op

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Stelsels van vergelijkingen, Algebra

Afstand in x-y vlak

Bereken de afstand tussen twee punten.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Hoek tussen twee lijnen

Bepaal de hoek tussen twee lijnen

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Afstand tussen twee evenwijdige lijnen

Bepaal de exacte afstand tussen twee evenwijdige lijnen

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde