Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Kvadrater

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Hur fungerar en parabol

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Modeling, Curriculum, Geometry, Linear, Parabola, Quadratic function

Att upptäcka parabeln

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Inga vanliga medelvärden

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Averages, Geometry, Graphing, Graphs, Programming

Maxa en rektangels omkrets

Ma 4 - Derivator och Integraler - I problemet ska man teckna ett uttryck för rektangelns omkrets och sedan bestämma den största möjliga omkretsen.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Calculus, Derivative, Geometry, Integral calculus

Triangelolikheten

Ma 2 - Klassisk geometri - Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Geometry, Simulation

09 puissance avec la TI-Collège Plus Solaire

Tutoriel montrant l'utilisation de la calculatrice TI-Collège Plus Solaire sur la notation et les opérations sur les puissances avec la calculatrice TI collège Plus Solaire.

Auteur: Texas Instruments France

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Patterns, Geometry

Transversals in Triangles

Simple properties of medians, central verticals, angle bisectors and heights are shown.The idea is to show that it is not self-evident, that transversal lines in a triangle intersect in one…

Auteur: Dieter Bergmann

Onderwerp:  Mathematics

Tags: 2D shapes, Algebra, Analysis, Analytic Geometry, Animations, Calculus, Chaos, Derivative, Didactics, Dynamic Simulations, Dynamic Systems, Equations, Function Plotter, Functions, Geometry, Graphing, Sharing Inspiration 2017, Solving equations, Triangle, Zeros

The arbelos

Investigate relationships between radii of the semicircles and the perimeter and area of this interesting shape

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Allan Duncan

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Perimeter, Area, Circles, Geometry

Dimensions of a Circle

Derive the formulae for the circumference and area of a circle using multiple representations.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Allan Duncan

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circumference, Area, Circles, Geometry

Dissecting squares

A square is dissected to form three triangles and a quadrilateral. What fraction of the square is each part?

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Fractions, Scattergraphs, Algebra, Geometry

Connecting Algebra, Geometry and Graphs

Move from words to symbols, to geometric representations, to plotted points and finally to graphs.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Allan Duncan

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Linear, Quadratic, 2D shapes, Letters and symbols, Geometry, Algebra

Circle Angles

Seven activities in which students investigate angles in circles using basic geometric constructions.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Angles, Circle theorems, Geometry

Olympic Cycling

Four problem-solving activities on the theme of track cycling.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Jonathan Powell

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Data, Tables, Sport, Geometry

Centres of a Triangle

Construct some of the centres of a triangle and investigate relationships between them, discovering the Euler Line

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circles, Zeros, Geometry

Reflection

Experience reflection dynamically: relationships between the object, the image and the position and orientation of the mirror.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Jay Timotheus

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Reflection, Geometry

Mediators of Triangles

Investigate where mediators of different triangles meet

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Geometry