Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Beräkna ett nytt tal från det föregående | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2-5 - En uppräkning av tal kallas för en talföljd. Ofta bildas talföljder enligt någon enkel regel. Exempel på sådana talföljder är 1, 3, 5, 7, 9 och 1, 2, 4, 8, 16. Ser du vad reg…

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Number, Recursion, Tables

Mot oändligheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Vi ska i denna aktivitet gå igenom ett begrepp som kan tillämpas i många olika situationer när man sysslar med funktioner och innan man kommer in på begreppet derivata.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Derivative, Derive, Functions

Undersöka förändringshastigheter | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - I denna aktivitet ska vi undersöka förändringshastigheten i tre olika situationer. Alla handlar om pengar.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exponential relationship, Linear Functions

Interaktiv övning på ändringskvot | TI-84 Plus CE-T

I denna aktivitet gör vi begreppet ändringskvot lite mer levande genom att utnyttja möjligheten att ha en rörlig parameter.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Geometry

Undersökningar med appen Transformation Graphing Del 2 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på trigonometriska funktioner som man på räknaren kan skriva på formen A(sin(BX+C)+D. En av de förinstallerade apparna används i denna aktivi…

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Graphing, Trigonometry

Logistiska funktioner | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Vi vet att exponentiell tillväxt inte kan fortgå i all evighet. Exponentiella modeller kan visserligen vara användbara på kort sikt, men de blir mindre och mindre giltiga ju längre…

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exponential growth, Functions

Förstå och använda riktningsfält | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - I den här aktiviteten kan man öva på att tolka riktningsfält genom att matcha dem med differentialekvationer.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations

Undersöka räta linjer dynamiskt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på hur man med verktyg på räknaren kan studera räta linjer dynamiskt.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphs

Fiche 10_V4 - Représention graphique d_une suite

Analyse : représentation graphique d'une suite définie par récurrence.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Sequences, Induction, Graphing

Fiche 11 - Tableur et etude une variable

Calculs statistiques : étude statistique à une variable.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Statistics, Graphs

Fiche 12 - Tableur et generation de donnees

Calculs statistiques : génération de données aléatoires, analyse des données.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Probability experiment, Interpreting data, Statistics

Fiche 13 - Tableur representation et regression

Calculs statistiques : régression linéaire.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Statistics, Graphs

Fiche 15 - Python et environnement Nspire 1

Calculs statistiques : fluctuation d'échantillonnage. Coder en Python une expérience aléatoire. Représenter les données.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Statistics, Programming, Python

Fiche 16 - Python et environnement Nspire 2

Photographie numérique : pixels et composantes R,G,B. Importer et traiter une image.
Script Python.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Programming, Python, Images

Fiche 19 - Editeur mathematiques

Représentation de fonctions : fonctions du second degré. Utilisation de l'éditeur mathématique de la TI-Nspire CX.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Graphs, Presentation

Fiche 20 - Geometrie - Moyennes et Python

Géométrie : calculs de moyennes. Utilisation de l'application Géométrie de la TI-Nspire CX. Script Python.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Geometry, Programming, Python

Fiche 01_V4 - Présentation

Présentation de la TI-Nspire™ CX II-T CAS.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Computer Algebra, Python

Fiches de prise en main de TI-Nspire™ CX II-T CAS

Série de 20 fiches permettant la prise en main de TI-Nspire™ CX II-T CAS et des diverses applications incluses dans cette calculatrice formelle.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Computer Algebra, Programming, Python

Fiche 02_V4 - Un peu de calcul formel 1

Calcul formel : développer, factoriser une expression, résoudre une équation, calculer des sommes.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Computer Algebra, Programming