Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Wenn Descartes einen TI-Nspire gehabt hätte …

Die Autoren würdigen das Werk von René Descartes und beschreiben exemplarisch, wie seine Überlegungen zur analytischen Geometrie mithilfe dynamischer Geometriesoftware und CAS umgesetzt wer…

Uitgever: T³ Deutschland - Materialien

Auteur: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Analytic Geometry, Geometriesoftware, algebraische Kurve, CAS, MMS

Das James-Webb-Teleskop im fachübergreifenden MINT-Unterricht

Das 2021 gestartete James-Webb-Weltraumteleskop wurde im Lagrange-Punkt L2 des Systems Sonne – Erde platziert. Im vorliegenden Beitrag werden die Ansätze zur Berechnung der Lagrange-Punkte …

Uitgever: T³ Deutschland - Materialien

Auteur: Veit Berger

Onderwerp:  STEM, Physics, Computer Science, Mathematics

Tags: TI-Basic, Python, Astronomie, Zeros

René Descartes would code a TI-Rover if he could

René Descartes mathematician and philosopher. Two classic problems and how to approach them using Python programming.

Uitgever: T³ Europe

Editor: Ian Galloway

Auteur: Alexandre Técher

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Python, Sharing Inspiration 2022

Recording of Sharing Inspiration: René Descartes would code a TI-Rover if he could

Recording of Sharing Inspiration webinar: René Descartes would code a TI-Rover if he could

Uitgever: T³ Europe

Editor: Ian Galloway

Auteur: Alexandre Técher

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Python, Sharing Inspiration 2022

Lösungsvarianten zu IQB-Aufgabe Mathematik 2021 Grundniveau B Analysis Aufgabe 1 CAS 2e

In dem Beitrag werden Lösungsvarianten für die IQB-Aufgabe 2021 "Analysis 1 (CAS) grundlegendes Niveau 2 e" vorgestellt.

Auteur: Christian Moeller

Onderwerp:  Mathematics

Tags: IQB, CAS, MMS, Prüfungsvorbereitung

Förstå och använda riktningsfält | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - I den här aktiviteten kan man öva på att tolka riktningsfält genom att matcha dem med differentialekvationer.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations

Upp och ned längs älven | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - I denna aktivitet tar vi upp två lite kluriga hastighetsproblem. Här kan man arbeta både algebraiskt och grafiskt/numeriskt.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Graphing, Transformations

Simuleringar med mynt och tärningar | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - den här aktiviteten ska du studera olika utfall vid myntkastning och tärningskast och beräkna motsvarande sannolikheter.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Simulation

Vad man kan förvänta sig | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1-Tre fotbollsspelare deltar i en tävling för att vinna pengar till en välgörenhetsorganisation. Med hjälp av sannolikheter och vinstsummor beräknar vi det förväntade värdet.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphs, Probability

Matchande födelsedagar -ett klassiskt sannolikhetsproblem | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1-5 - I denna aktivitet ger vi oss på ett av sannolikhetslärans mest klassiska problem. Problemet kallas ofta för födelsedagsparadoxen!

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphs, Probability

Simulering av triangelolikheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1/Kurs 2 - Tänk dig att du har ett sugrör och slumpmässigt viker det på två ställen. Vad är sannolikheten att du kan vika ihop till en triangel?

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphs, Probability

Färjtrafik | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1/Kurs 2 - I aktiviteten undersöker vi ett problem som handlar om två färjor som rör sig oavbrutet mellan två färjelägen A och B. Vi använder en av de förinstallerade apparna.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Graphs

Undersökningar med appen Transformation – Del 1 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet ska du använda en av apparna som finns som extraverktyg i din räknare. Det handlar om koefficientvärden hos första- och andragradsfunktioner.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphing, Transformations

Modellera bilpriser | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Denna aktivitet passar bäst för kurs 2 och du bör vara bekant med olika typer av funktioner, speciellt exponentialfunktioner.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Curriculum, Exponential, Functions

Jämföra tre provresultat | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet tittar vi närmare på tre datamängder. Det handlar om provresultat för tre elever.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Box plots, Curriculum, Graphing

Exponentiella förlopp -från sparande till virusspridning | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet tittat vi först närmare på exponentiella förlopp som har med kapitalisering att göra.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exponential growth

Planetdata | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - För att arbeta med denna aktivitet bör du ha en viss kännedom hur man arbetar med data i statistikeditorn. Du vet till exempel hur man skapar nya listor och namnger dessa.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Logarithme, Statistics

Beräkna ett nytt tal från det föregående | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2-5 - En uppräkning av tal kallas för en talföljd. Ofta bildas talföljder enligt någon enkel regel. Exempel på sådana talföljder är 1, 3, 5, 7, 9 och 1, 2, 4, 8, 16. Ser du vad reg…

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Number, Recursion, Tables

Mot oändligheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Vi ska i denna aktivitet gå igenom ett begrepp som kan tillämpas i många olika situationer när man sysslar med funktioner och innan man kommer in på begreppet derivata.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Derivative, Derive, Functions

Undersöka förändringshastigheter | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - I denna aktivitet ska vi undersöka förändringshastigheten i tre olika situationer. Alla handlar om pengar.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exponential relationship, Linear Functions