Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Svävare

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Natuurkunde

Tags  Oefening ,  Fysica ,  Volume

Syfte:

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt. 

Materiel:

Två stämgafflar med resonanslådor, t ex 440 Hz, en dämpklämma att sätta på skänkeln på den ena stämgaffeln, en mikrofonsensor, TI-Nspire™ och labsläde.

Förberedelser:

Mätutrustningen:

  • Anslut mikrofonen till kanal CH 1 på labsläden.
  • Sätt de båda stämgafflarna med sina resonanslådor på ett bord. Vinkla resonanslådorna och rikta dem mot mikrofonen som är fäst ett stycke framför resonanslådornas mynningar.

Publisher specific license