T³ Nederland Content

Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Pappersvikning

Ma 3 - Samband och förändring, Vik ett A4 papper

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp: Mathematics

Tags Area, Computer Algebra, Experiment, Geometry, Triangle

En A4- papper mäter har måtten bas 29,7 cm, höjd 21,0 cm. Det övre vänstra hörnet av papperet viks så att hörnet når basen hos sidan. En triangel bildas då i det nedre vänstra hörnet. Syftet med denna undersökning är att bestämma den maximala arean av denna triangel, både grafiskt/numeriskt och exakt. För exakta beräkningar får symbolhanterande hjälpmedel användas.

Publisher specific license