T³ Europe Resources

Undersöka primtal

Undersöka primtal

Texas Instruments Sverige

Onderwerp: Mathematics

Tags Analysis, Curriculum, Diagram, Exercise, Factorising, Mathematical thinking

Ma 1 | Tal i olika former

TI-Nspire har en del inbyggda kommandon för att undersöka om ett positivt heltal är ett primtal. Ska man göra detta för hand så är det en omfattande procedur om man ska undersöka många och stora tal.
Vi gör undersökningarna i kalkylblads-appen och får då många beräkningar utförda på en gång. Vi visar också i diagramform om det finns något mönster hur primtalen uppträder i olika talintervall.

Publisher specific license