Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Algebra ,  Computeralgebra ,  Curriculum ,  Meten / Data-collectie ,  Vergelijkingen ,  Oefening

Vi visar också hur man kan gå baklänges och utföra de inversa operationerna, dvs man startar med en lösning och slutar med själva ekvationen.

Publisher specific license