Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Tåg i rörelse

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska eleverna göra observationer av rörelsen hos två objekt, i detta fall två tåg.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Oefening ,  Functieplotter ,  Functies ,  Grafische voorstelling

De ska jämföra rörelserna hos tågen och fundera över hur det motsvarar ett diagram som representerar sträcka eller avstånd som en funktion av tiden. Eleverna ska också undersöka sambandet mellan lutning och hastighet.

Publisher specific license