Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Sammanställa data

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Data ,  Diagram ,  Oefening ,  Statistiek

Här finns många tips hur man kan arbeta just med TI-Nspire som har väldigt många bra verktyg för den grundläggande undervisningen.

Publisher specific license