Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

(Rover) Move the traffic cone for the TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

In this activity, students will use their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges.

Uitgever: Texas Instruments Inc.

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Algebra ,  Hoeken ,  Meetkunde met coördinaten ,  Lineaire functies ,  Rechten ,  Veeltermen ,  TI-Innovator Rover ,  Driehoek ,  Trigonometrie

The goal of this activity is to have students exercise their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges that introduce students to a set of basic commands to control the TI-Innovator Rover. Students will progress through a series of challenges to build skills and then attempt a more complex final challenge.

Publisher specific license