Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

I denna tredje aktivitet för kapitel 4 kommer du att lära dig om Repeat…End-loopen. Vi jämför den med For… loopen och visar också varför den är mer kraftfull.

Syfte:

  • Lära sig strukturen och logiken hos Repeat…End-loopen.
  • Jämföra den med While…End-loopen.
  • Se hur Repeat…End används i pro- grammering av Fibonaccis talföljd.

Publisher specific license