T³ Nederland Content

Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Antal kast tills man får en sexa

Här många kast måste man göra för att få en sexa? Det kan man naturligtvis inte veta utan man får resonera i termer sannolikheter. Vi både resonerar oss fram till ett uttryck och gör ett antal simuleringar i statistikeditorn. Man konstaterar att uttrycket för sannolikheten påminner om en exponentialfunktion.

Publisher specific license