Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Afstand in x-y vlak

Bereken de afstand tussen twee punten.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags

De afstand tussen twee punten laat zich eenvoudig met de stelling van Pythagoras berekenen.

Om de leerling iets meer houvast bij dat proces te geven is bijgevoegd programma gemaakt. Daarin wordt de horizontale en de vertical afstand tussen de twee punten eerst bepaald.

Daarna via stelling van Pythagoras ook de afstand.

Als extra een plot waarin de hele situatie ook zichtbaar wordt in woord en beeld zodat de lerling beter snapt wat hij nu in feite aan het doen is.

 

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.