Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Widget | Skapa illustrationer i matematik | TI-Nspire CX

Visualisera matematiska begrepp och egenskaper

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Wiskundig denken ,  T3

Denna widget lägger till extra funktioner till TI-Nspire™ så som att göra det möjligt att rita och illustrera matematik med hjälp av olika symboler. Applikationen är designad för speciella behov, och kan användas tillsammans med TI-Nspire™ CX- programvara eller handenhet. Du måste börja med att ladda ner filen till din dator och sedan öppna den i TI-Nspire datorprogramvara eller handenhet (används med fördel tillsammans med programvaran).

Spara filen i mappen MyWidgets på din dator, och öppna eller lägg till den i ett dokument. 

Applikationen är utvecklad av den finska matematikläraren Olli Karkkulainen (översatt till svenska).
Förutom att Olli är lärare i matematik håller han även lärarfortbildning om hur man kan använda teknik i matematik och naturvetenskap. Dessa kurser utför han främst genom lärarorganisationen T3 Finland. 

Om du är lärare och inte ännu har tillgång till TI-Nspire™ CX lärarprogramvara, kan du få en kostnadsfri licens genom att registrera dig här.

Video

 

Nedan finns även länkar till korta videoklipp som Olli har gjort vilka illustrerar några ytterligare exempel gjorda med denna widget. (trots att dessa videoklipp är på finska, får man en bra bild av vad man kan göra).

1. Roterande kropp

2. Numeriska integrationsmetoder

3. Cirkel

4. Flödesschema funktioner

5. Bråk

6. Geometriska mönster

7. Vektorer

 

Olli har även utvecklat följande widgets

 

Ladda ner filen här!

Publisher specific license