Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Programmering & matematik | Aktivitet: Reskassa

Ma 1 | Tolka problemtexten och visa algebraiskt och grafiskt, och visa hur man kan lösa problemet, skiv sedan programmet i Python.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde  STEM

Tags  Algebra ,  Grafische voorstelling ,  Programmeren ,  STEM

Problemlösning:

Två syskon Tina och Tim letar efter sommarjobb. De bestämmer att slå samman sina två löner från sommarjobbet för att finansiera en resa som planeras i slutet av sommaren. De vet ännu inte vilka löner de kan få för sommarjobbet. För att genomföra sitt sommarprojekt måste de samla in minst 15 000 kr. De kan inte arbeta mer än 15 dagar och det vet också att Tim, som är yngst, inte får arbeta mer än 6 timmar per dag medan Tina får jobba 8 timmar. Samtidigt har de också, beroende på ålder, olika timlön. Tim får 80 % av Tinas lön.

Vilken minsta timlön måste Tina få för att de ska få ihop tillräckligt med pengar för drömresan?

 

Syfte med aktiviteten:

  • Tolka problemtexten och visa algebraiskt och grafiskt, utanför Pythonappen, hur man kan lösa problemet
  • Skriva ett program i Python där man
  • definierar en funktion och använder ett villkorsuttryck
  • Använder importkommandon från math import

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.