Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Upprepade beräkningar | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 3 | Beräkningar med närmevärden för kvadratrötter mm.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde  STEM

Tags  Analyse ,  Breuken ,  Programmeren ,  Wortels ,  STEM

Inlednings exempel:

Redan för flera tusen år sedan visste Babylonierna hur man beräknade närmevärden för kvadratrötter. Här visar vi exempel på detta, och avslutar med programmeringsexempel i Python.

License not specified