Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Glidande stege | TI-Nspire CX-T

Ma 3 | En stege glider, spåra banan som målarens fötter har.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Circel ,  Curriculum ,  Vergelijkingen

Problemet: En stege står lutad mot en vägg som är vinkelrät mot golvet. En målare står med fötterna exakt vid mittpunkten på stegen. Om foten av stegen börjar glida bort från väggen, vilken väg kommer hans fötter då att följa?

I denna aktivitet då eleverna tillfälle att undersöka problemet geometriskt och dynamiskt genom att spåra banan som målarens fötter tar. Flera av TI-Nspire™´s appar kommer till användning. I slutet av aktiviteten så finns i lärardokumentet två matematiska utmaningar. Lämplig förkunskap är kurs 3 där man tar upp cirkelns ekvation.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.