Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

De vanligaste orden | TI-Nspire CX

Här kommer matematiken in och det handlar bland annat om omvänd proportionalitet, logaritmer och räta linjens ekvation.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Vergelijkingen ,  Logaritmen ,  Evenredigheid

George Zipf, en amerikansk språkforskare, upptäckte i slutet av 1940-talet mönster i hur vanliga olika ord är. Om man tar en text och räknar hur många förekomster som finns av varje ord får man en rangordning. I svenska språket är till exempel ordet och vanligast och sedan kommer i och att. Om vi tittar närmare på frekvensen för många ord kan man se ett mönster. Här kommer matematiken in och det handlar bland annat om omvänd proportionalitet, logaritmer och räta linjens ekvation. Vi studerar en lista med de tusen vanligaste orden i svenska språket.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.