Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Gränsvärden när x blir stort | TI-84 Plus CE-T

I denna aktivitet går vi igenom ett begrepp som har tillämpningar i många olika sammanhang,. Begreppet är viktigt då man studerar funktioner och förändringshastigheter, men det kommer att dyker upp i många situationer i gymnasiematematiken. Vi studerar några rationella funktioner där både täljaren och nämnaren är polynom samt ett intressant gränsvärde som har med exponentialfunktioner att göra.

Publisher specific license