Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Integraler och analys av inkomstfördelning | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Integraler och analys av inkomstfördelning

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Integralen berekenen ,  Statistiek

Aktiviteten är en tillämpning på beräkningar med integraler. Den passar bäst för både för Kurs 3 och kurs 4. Här får man använda kunskaper från statistik i tidigare kurser. Statistiska begrepp som kom-mer in i denna aktivitet är klassindelning, normalfördelning standardavvikelse och regression. Det är bra om man har en vissa vana vid att plotta statistiska diagram med räknaren.

Publisher specific license