Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Undersöka första- och andraderivata grafiskt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Undersöka första- och andraderivata grafiskt

Uitgever: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Afgeleide ,  Functies ,  Grafieken

I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar. Tanken är att man inte ska koncentrera sig på att derivera algebraiskt. I det första exemplet är funktionen sammansatt av en andragradsdel och en exponentiell del för att få en intressant kurva att undersöka. Det andra exemplet handlar om banprofilen i en skidbacke. I dessa exempel kommer många begrepp in som har att göra med första- och andraderivatan.

Publisher specific license