Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Arbeta med komplexa tal på din grafräknare

Kurs 4 - Arbeta med komplexa tal på din grafräknare

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Complex analysis ,  Curriculum ,  Getal

Med din grafräknare kan du arbeta med och visa komplexa tal i två olika former, rektangulär och polär form.  Vi beskriver kort alla de olika verktyg du har till hans för göra beräkningar med komplexa tal, till exempel hur du utför division med två komplexa tal och hur du löser andragradsekvationer med komplexa rötter. Med ett enkelt kommando kan du omvandla tal i rektangulära form till polär form och vice versa.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.