Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Olika beräkningar av pi | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Vi ska i denna aktivitet bestämma ett närmevärde på pi.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Meetkunde ,  PI

 Med Arkimedes' metod kan man hitta en approximation av p genom att bestämma längden på omkretsen av en polygon inskriven i en cirkel och omkretsen av en polygon som är omskriven cirkeln. Värdet på p som beräknas ska sedan finnas mellan dessa två omkretsar. Vi låter antalet sidor hos polygonerna fördubblas i steg.
Vi gör också en simulering av p med den s.k. Monte Carlo-metoden.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.