Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Simuleringar med mynt och tärningar | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - den här aktiviteten ska du studera olika utfall vid myntkastning och tärningskast och beräkna motsvarande sannolikheter.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Simulatie

Kurs 1 - den här aktiviteten ska du studera olika utfall vid myntkastning och tärningskast och beräkna motsvarande sannolikheter. Du ska också visa de beräknade sannolikheterna grafiskt genom att rita histogram och kunna jämföra grafer från olika sannolikhetsfördelningar. När du är klar ska du också jämföra experimentella och teoretiska sannolikheter. I aktiviteten använder vi delvis den förinstallerade appen Prob Sim.

Publisher specific license