Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Simulering av triangelolikheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1/Kurs 2 - Tänk dig att du har ett sugrör och slumpmässigt viker det på två ställen. Vad är sannolikheten att du kan vika ihop till en triangel?

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Grafieken ,  Kans

Tänk dig att du har ett sugrör och slumpmässigt viker det på två ställen. Man kan också knäcka spagettistickor vid försöket. I praktiken är det inte alldeles enkelt men vi antar att det är möjligt. Vad är sannolikheten att du då kan bilda en triangel av de tre delar du då får? I denna aktivitet visar vi hur man med hjälp av slumptal kan få ett bra värde på sannolikheten.

Publisher specific license