Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Exponentiella förlopp -från sparande till virusspridning | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet tittat vi först närmare på exponentiella förlopp som har med kapitalisering att göra.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Exponentiële groei

I denna aktivitet tittat vi närmare på exponentiella förlopp som har med kapitalisering att göra. Vad händer om man lägger räntan till kapitalet oftare än en gång om året. Det studerar vi närmare. Här behandlas också begreppet fördubblingstid. Avslutningsvis visar vi ett exempel på ett exponentiellt från den verkliga världen, nämligen spridning av ett virus. Räknarfilerna för virusdata (listor) kan laddas ner till räknaren med gratisprogrammet TI Connect CE. 

Publisher specific license