Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Planetdata | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - För att arbeta med denna aktivitet bör du ha en viss kännedom hur man arbetar med data i statistikeditorn. Du vet till exempel hur man skapar nya listor och namnger dessa.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Data ,  Logarithme ,  Statistiek

För att arbeta med denna aktivitet bör du ha en viss kännedom hur man arbetar med data i statistikeditorn. Du vet till exempel hur man skapar nya listor och namnger dessa. Vi använder här astronomiska data om omloppstid och avstånd till solen för planeterna. Vad kan det finns för samband mellan dessa variabler? Bland annat så visar vi hur man omvandlar data genom s.k. logaritmering för att närmare undersöka sambandet mellan omloppstid och avstånd.

Publisher specific license

Documenten: