Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Beräkna ett nytt tal från det föregående | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2-5 - En uppräkning av tal kallas för en talföljd. Ofta bildas talföljder enligt någon enkel regel. Exempel på sådana talföljder är 1, 3, 5, 7, 9 och 1, 2, 4, 8, 16. Ser du vad reglerna är?

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Getal ,  Recursie ,  Tabellen

En uppräkning av tal kallas för en talföljd. Ofta bildas talföljder enligt någon enkel regel. Exempel på sådana talföljder är 1, 3, 5, 7, 9 och 1, 2, 4, 8, 16. Ser du vad reglerna är? I denna aktivitet tittar vi närmare på sådana talföljder och på en del som inte följer lika enkla regler. Vi kommer att använda räknarens speciella verktyg för talföljder där man både kan skapa tabeller och göra plottningar. Vi förklarar hur begreppet rekursion fungerar.

Publisher specific license