Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Tricks och Tips (1) - Bli en fönsterspecialist

Här tipsar vi om hur man kan ställa in räknarens grafiska fönster på ett smart sätt när man plottar grafer och diagram.

Uitgever: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Grafieken ,  Window ,  Zoom ,  Plotting ,  Functieplotter

När du ska plotta en funktion på din räknare har du många inbyggda valmöjligheter för visningsfönstret. Se till att bekanta dig med de olika alternativen så att du kan välja det "bästa" fönstret för uppgiften! Trots alla fina tips du får i denna artikel bör du som lärare se till att eleverna tränar på att själva, gärna med penna och papper till hands, undersöka olika inställningar.

Publisher specific license