Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Tricks och Tips (9) - Integralberäkningar

Här tittar vi på sambandet mellan en funktion och en areafunktion. Vid undersökningarna tar vi fram arean mellan en graf och x-axeln. Vi gör detta för några funktioner av första och andra graden.

Uitgever: TI Sweden

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Oppervlakte ,  Integralen berekenen ,  Midpoint method ,  Primitive function

Här tittar vi närmare på sambandet mellan en funktion och en areafunktion. En areafunktion är en bestämd integral där den undre gränsen har ett bestämt värde medan den övre gränsen är en variabel, i det här fallet x.
Vid undersökningarna tar vi fram arean mellan en graf och x-axeln. Vi gör detta för några funktioner av första och andra graden. Vi visar också med räknarens verktyg hur mittpunktsmetoden fungerar vid numeriska integralberäkningar.
 

Publisher specific license