Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Natuurkunde met TI-Nspire CX

Experimenten en simulaties: Geluidssnelheid meten, Energiebehoud, Afstandsbediening, Spraakz, Gaswetten, Permanente magneten, De metronoom, Breking van lucht naar stof, Kwantumfysica, ...

Uitgever: T³ Nederland

Auteur: Cathy Baars

Onderwerp:  Natuurkunde

Tags  T3 Publicaties ,  Energie ,  Magnetisme ,  Spiegeling

In dit cahier zijn 7 experimenten en 2 simulaties opgenomen die gebruikt kunnen worden in de natuurkundelessen. Bij de meeste experimenten zijn geen bestanden nodig. Zij kunnen zo uitgevoerd worden. Bij een aantal experimenten is ook een uitgewerkt leerlingenblad aanwezig. Voor het experiment over “Spraak” is er een bestand nodig om de Fourieranalyse te kunnen uitvoeren. Voor de simulaties: “Breking van lucht naar stof” en “Kwantumfysica” zijn bestanden nodig. Deze bestanden kunnen worden gedownload op T3Nederland.nl.