Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

De TI-Nspire in de 2e graad

Van driehoeksmeting naar goniometrie

Uitgever: T³ Vlaanderen

Auteur: Wendy Luyckx, Mark Verbelen

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde ,  Trigonometrie

Met dit cahier willen we leerkrachten ondersteunen om de ICT-integratie in de wiskundelessen van de tweede graad te verhogen.

Uit verschillende doorlichtingsverslagen blijkt immers dat de kwaliteitsvolle integratie van ICT in de wiskunde doorgaans voor verbetering vatbaar is. Nochtans kan het inschakelen van ICT een belangrijk hulpmiddel zijn om onder andere leerstof te visualiseren, leereenheden vanuit een andere invalshoek aan te bieden, te differentiëren, leerlingen te motiveren en meer inzichtelijk te werken. Een goede en doordachte integratie van ICT zal ook tijdswinst opleveren. 

De nieuwe TI-Nspire™ technologie is zowel voor de rekenmachine als software voor de computer beschikbaar. Hierdoor is het pakket bruikbaar in alle graden van het secundair onderwijs. Enerzijds kan het pakket gebruikt worden door de leraar als demonstratie en ondersteuning, anderzijds kunnen leerlingen zelf aan de slag om leerinhouden zelfstandig te verwerken.

Met concreet materiaal op leerlingenniveau, aansluitend bij de eindtermen wiskunde voor de tweede graad (met een uitloper naar de derde graad), willen we de
voordelen en differentiatiemogelijkheden die het pakket biedt tonen. We leggen de nadruk dus niet op technisch moeilijke realisaties en uitwerkingen maar wel op mogelijkheden die een meerwaarde opleveren op het niveau van het leerproces van de leerlingen. Hopelijk krijgt u zin in meer!