Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

TI-Nspire materiaal op het internet

Een schat ligt zomaar voor het grijpen

Uitgever: T³ Vlaanderen

Auteur: Etienne Goemaere

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde

1. Links opslaan in softwareversie van TI-Nspire

2. Handleidingen en instructiefilmpjes

2.1. Handleidingen

2.2. Instructiefilmpjes

3. Pagina voor leerkrachten op de Belgische Texas-site

4. Toestellen ontlenen

5. Schattenjacht

5.1. Belgische site

5.2. Vlaams materiaal

5.2.1. Berlijnse boog

5.2.2. Werken met parameters en schuifregelaars

5.3. Materiaal bij de Noorderburen

5.3.1. De derde wet van Kepler

5.4. Materiaal van over de taalgrens

5.5. Materiaal uit Frankrijk

5.6. Materiaal van over het Kanaal

5.6.1. Exponentiële groei

5.7. Materiaal uit Duitssprekende landen

5.7.1. Schuim wordt bier

5.8. Engelstalig materiaal van overal

6. Andere interessante namen en links

6.1. Lafacroft

6.2. Timath

6.3. Stephen Arnold

6.4. Nelson Soussa

6.5. Tom Reardon

6.6. Sean Bird

6.7. Handheld Geometry

6.8. TI Nspire google groups

7. Wat aangepast werk

7.1. Teksten en objecten die verdwijnen en verschijnen

7.1.1. In Lijsten & Spreadsheet

7.1.2. In grafiek- of meetkundetoepassing

7.2. Raaklijnen uit een punt aan een parabool

7.3. Hoeken tot 360°

7.3.1. 1ste methode: coördinaat van het punt

7.3.2. 2de methode: in de meetkundetoepassing

7.3.3. Constructies onafhankelijk van de instellingen

7.4. Goniometrische functies en goniometrische cirkel

7.5. Raad de vergelijking van de rechte

7.6. Tweedegraadsfuncties

7.7. Randompuntengenerator

7.8. Breuken

7.9. Distributiviteit

7.10. Riemannsommen

License not specified