Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

TI-Nspire in de lessen chemie

Online lesmateriaal en het gebruik van sensoren

Uitgever: T³ Europe

Auteur: Olivier Douvere

Onderwerp:  Scheikunde

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wetenschappen

De grafische rekenmachine TI-Nspire (CX) biedt niet alleen de wiskunde- maar ook de chemieleraar zeer veel mogelijkheden. Naast het ‘normale’ gebruik als rekentoestel kan je met een TI-Nspire ook chemiesensoren aansturen (pH, geleidbaarheid, temperatuur, …) met behulp van een geschikte interface. Vervolgens kun je de meetresultaten statistisch verwerken, grafieken uittekenen en nog veel meer.

In het eerste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het gebruik van TI-Nspire technologie in de lessen chemie. Er wordt een overzicht gegeven van beschikbaar online lesmateriaal.

In het tweede hoofdstuk wordt aan de hand van concreet uitgewerkte experimenten de mogelijkheid besproken om sensoren te koppelen aan het grafisch rekentoestel. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende soorten interfaces. Na het aansluiten van een interface wordt automatisch de vooraf geïnstalleerde applicatie Vernier DataQuest geladen op het rekentoestel. De TI-Nspire technologie kan gebruikt worden om de onderzoekscompetenties bij de leerlingen te ontwikkelen. Er zijn in dit cahier dus ook een paar meer open onderzoeksopdrachten opgenomen.

License not specified

Documenten: