Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Voorbeelden met TI-Nspire uit de Analyse

Uitgewerkte voorbeelden voor de 3de graad ASO

Uitgever: T³ Europe

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde

Dit cahier is bedoeld als inspiratiebron voor leerkrachten. Het is de herwerkte versie van cahier 14: \Voorbeelden met de TI-84+ uit de analyse". Dezelfde voorbeelden die vroeger met de TI-84+ werden gemaakt, worden hier met de TI-Nspire (met software versie 3.1.0) gegeven. Het kan nuttig zijn om beide cahiers naast elkaar te leggen.

Inhoudelijk staan er een groot aantal opdrachten in, met als centraal thema de leerstof analyse van de 3de graad ASO. De opdrachten zijn hoofdzakelijk gericht naar leerlingen uit de wetenschappelijke richtingen, maar kunnen mits eventuele aanpassingen ook gebruikt worden in andere klassen. De opdrachten werden met oog op de praktijk gekozen. De meesten kunnen probleemloos ingelast worden in de lessen analyse, als oefening of als voorbeeld en werden reeds in echte klassituaties getoetst. Bij de opdrachten staat telkens het betrokken onderwerp vermeld, deze zijn ook terug te vinden in de index achteraan, samen met alle toetsen en menu's van de TI-Nspire die gebruikt worden in deze bundel. Na elke opdracht wordt een mogelijke oplossingswijze behandeld waarbij de TI-Nspire gebruikt wordt. Sommige opdrachten kunnen als inspiratie dienen voor de onderzoekscompetenties, gewoon als voorbeeld, als implementering van ICT of als oefening. Het is aan de leerkracht om te zien wat hij met zijn klas kan behandelen en op welke manier.

De verschillende hoofdstukken bevatten opdrachten die gaandeweg iets moeilijker worden.

Er wordt eerst een zeer bondige inleiding gegeven over het gebruik van de TI-Nspire in de analyse, onmiddellijk gevolgd door de meest eenvoudige oefeningen.

Bij de \iets moeilijkere" opdrachten staan de meeste klassiekers alsook oefeningen met de TI-Nspire die in de meeste klassen kunnen behandeld worden en erop gericht zijn om tegelijkertijd inzicht te geven en leuke voorbeelden te bieden. Er zijn tevens een aantal oefeningen opgenomen die met de TI- Nspire een uitje van een cent lijken, maar die wiskundig wel wat meer in hun mars hebben.

In het volgende hoofdstuk worden de opdrachten \nog iets moeilijker". De eerste paragraaf echter bevat zeer eenvoudige oefeningen, maar is bedoeld om inzicht te geven op de wijze waarop gra_sche rekenmachines werken. Rekenmachines zijn immers _e_en van de meest succesvolle toepassingen van de wiskunde. Deze paragraaf is essentieel voor het verantwoord gebruiken van de TI-Nspire (of een ander gra_sch rekentoestel). Hierna volgt een korte introductie over het programmeren van een TI-Nspire samen met enkele eenvoudige programma's. De laatste paragraaf toont hoever men eigenlijk wel kan gaan dmv een beetje programmeren op de TI-Nspire .

Het laatste hoofdstuk tenslotte bevat enerzijds een beschrijving van een aantal functies van de TI-Nspire die soms wel handig kunnen zijn tijdens de lessen analyse. Anderzijds zitten er ook een aantal extra meer ge avanceerde voorbeelden in.

Neem nu maar uw TI-Nspire ter hand. Veel lees- en oefenplezier!

License not specified

Documenten: