Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Wetenschappelijke experimenten voor de derde graad

Verzamelen van gegevens met sensoren en TI-Nspire CX of TI-84 Plus

Uitgever: T³ Europe

Auteur: Olivier Douvere, Hans Bekaert

Onderwerp:  Scheikunde  Natuurkunde

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wetenschappen

Dit cahier biedt uitgewerkte experimenten voor de lessen chemie en fysica in de derde graad. De werkbladen voor de leerlingen zijn opgebouwd volgens de OVUR-structuur zoals de leerplannen chemie en fysica voorschrijven.

De leerlingen maken gebruik van Verniersensoren en de TI-Nspire technologie of TI-84 Plus rekenmachine. Bij elk experiment is een leerkrachtenfiche met tips, oplossingen en uitbreidingen toegevoegd.

HANS BEKAERT is leerkracht fysica in VIA-ASO in Tienen. Hij maakt deel uit van de vakgroep didactische fysica van de Katholieke Hogeschool Limburg en is vrijwillig medewerker van de Universiteit Hasselt.

OLIVIER DOUVERE is leraar wetenschappen aan het Sint-Jozef Humaniora te Brugge. Hij geeft chemie en fysica in de tweede en derde graad. Hij is tevens lid van de stuurgroep chemie voor de provincie West- Vlaanderen. 

 

License not specified

Documenten: