T³ Nederland Content

Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Bevattningssystem | STEM-Projekt | TI-Nspire CX

Här utmanas eleverna att bygga och programmera ett smart bevattningssystem baserat på begreppen om feedback och kontrollslinga.

Uitgever: T³ Sverige

Onderwerp:  Biology, Mathematics, STEM

Tags: Biology, Problem Solving, Programming, STEM, TI STEM Lab, TI-Innovator

Is it time to water the plant?

This activity uses a moisture sensor with the TI Innovator Hub to decide if it's time to water a plant.

Uitgever: Texas Instruments Inc.

Auteur: Harshal Chhaya

Onderwerp:  Biology, Computer Science, Physics, STEM

Tags: Biology, Coding, Experiment, Sharing Inspiration 2019

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Tutorial respiratie en fotosynthese experimenten

Respiratie en fotosynthese onderzoeken bij planten met een CO2-sensor

Auteur: Natalie Dirckx

Onderwerp:  Biology

Tags: Biology, Data collection, Experiment