Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Video | Widget: Rita i kemin

Rita enkelt i kemin med stöd av symboler

Uitgever: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry

Jämviktsekvation 1

jämviktsekvationer med grafritande räknare

Uitgever: T³ Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Chemistry, Physics

Automated Lock

This is a program to unlock a door using servo and loudness sensor

Auteur: Medhat Merabi, Mohamed AbdelBaqi

Onderwerp:  Physics

Tags: Chemistry, Sharing Inspiration 2019

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection

Step by Step Chemistry on the TI-Nspire CX

Perform many Chemistry / Stoichiometry tasks Step by Step , Explore the Periodic System of Elements (PSE) , Balance Chemical Equations, Gas Laws, Limiting Reagent, Mole/Mass computations an…

Auteur: SmartSoft

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Material to order, Mathematical thinking, Physics, T3

Hydrocarbons

Pattern spotting in the context of the chemical formulas of the hydrocarbons

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Linda Tetlow

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Patterns, STEM, Chemistry, Sustainability