T³ Europe Resources

Content(3)|

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Hurricane force

Auteur: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Environment, Exponential, Measures, STEM

Investigate data from weather stations including wind speeds in different units