Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics, Climate

A Lunar Ellipse

Students consider the question "What is the shape of the curve forming the terminator of the crescent moon?" They then calculate the area of the crescent and graph its variation over one m…

Auteur: Ian Galloway

Onderwerp:  STEM

Tags: 3D Geometry, Coding, Algebra, Randomness, Angles, STEM, Area, T3, TI-Innovator, Ellipse, Frequency, Modeling, Physics, Sine

Natuurkunde met TI-Nspire

Experimenten en Simulaties Natuurkundelessen

Auteur: Cathy Baars

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Averages with dice

Simulate the throws of one or more dice, predict and tabulate outcomes. Plot the data and obtain averages and the range.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Auteur: Jay Timotheus

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Averages, Expected frequency, Randomness, Probability